Featured

De helft en het dubbel

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen waarbij een verdeling al dan niet een rest geeft;
  • verwoorden wat een even en een oneven getal is;
  • de helft van een hoeveelheid kleiner dan 10 of gelijk aan 10 nemen;
  • het dubbel van getallen tot 5 nemen.

Blok 6, Les 18